Välj en sida

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Om du som företagare önskar hjälp med din personals hälsa så hjälper vi dig gärna att skräddarsy era hälsokontroller och röntgenundersökningar.

Så här funkar det

Önskar du som företagare att hela din personalstyrka ska få samma prover tagna på sig så klickar du på vår paketlösning nedan. Proverna och röntgen går även att beställas individuellt för var och en av dina anställda. För att se vilket utbud av prover samt röntgen klickar du på någon av nedanstående menyer och följer två enkla steg.

  1. När du klickat på en meny kan du där välja vilka undersökningar du önskar få gjort genom att klicka på respektive produkt.
  2. Ange dina uppgifter och bekräfta din beställning. Du kommer få ett bekräftelsemail till den mail du angivit med en specifikation av din beställning samt kostnad.

Vid provtagning kan vi vid önskemål komma ut till ert företag och ta proverna på plats i de fall ni är fler än 5 anställda. I annat fall sker bokning av provtagning hos Vårdkliniken på Laxgatan 2 i Ängelholm. När era provsvar kommit oss tillhanda tittar läkare på dem och därefter skickas dessa hem till den anställdes angivna adress. Med provsvaren fås  även ett följebrev som talar om ifall det är ett positivt eller negativt provsvar. Se nedan hur ett sådant följebrev ser ut. Om provsvaren återkommer negativt så tar den anställde dessa till sin närmsta vårdcentral för uppföljning. Om något värde är långt utanför referenserna kontaktar vi berörd person för direkt uppföljning hos oss.

Vid röntgenundersökning läs under respektive meny om tillvägagångssättet.

Om du är intresserad av hälsokontroller till dig och ditt företag klickar du på menyn Hälsokontroll-paket. Vid frågor och beställning mailar du till info@vardkliniken.se

  • Flexibelt – Företagshälsovård ska inte vara avancerat och tråkigt. Det ska vara okomplicerat och roligt! Vi har byggt ett koncept som riktar sig till företag som vill ha företagshälsovård som den borde vara. Vårt koncept bygger på enkelhet och flexibilitet. Företaget väljer ur vår meny av tjänster inom företagshälsovård precis vad som passar dem.
  • Förebyggande – Vi förespråkar inte så kallade nollavtal bara för att företaget ska uppnå Arbetsmiljöverkets rekommendationer om företagshälsovård (FHV). Vi ser hellre till individen och har ett förebyggande tänk. Det är då vi kan se de riktigt stora vinsterna i att investera i FHV. Vi ser FHV som en investering och inte som en kostnadsmassa.
  • Avtalslösning – Vi ser till att företagen blir nöjda med sin företagshälsovård bland annat genom att erbjuda flexibla avtalslösningar. Vi binder inga avtal att löpa en viss längd. De går att säga upp med en ledtid på 3 månader, oavsett anledning och när som helst. Ingår man ett avtal om företagshälsovård med oss så ser vi till att bidra med verktygen så att de anställda mår så bra den kan både på och utanför arbetet.
  • Kommunikation – Kommunikation är en av de stora stöttepelarna som vi lutar oss emot. Vet inte de anställda om vad avtalet om företagshälsovård innehåller, kan de inte fullt ut nyttja sin fulla potential och går kanske med värk i kroppen, helt i onödan. Detta drar ner arbetskapaciteten, humöret blir sämre och i förlängningen förlorar företaget på att den anställda inte mår som den borde göra. Därför bör företag skaffa företagshälsovård som den borde vara!
  • Ekonomi – Om de anställda kan prestera 2 % mer om de har företagshälsovård som bidrar med verktygen till bättre hälsa så är det väldigt mycket värt för företagets ekonomi. Låt oss komma ut och presentera lite närmare vad vi menar.

”Train people well enough so they can leave,

treat them well enough so they don´t want to”

Citat av Richard Branson

Lagstadgade hälsokontroller
För vissa arbeten kräver arbetsmiljöverkets föreskrifter att arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller av arbetstagaren. Detta för att förebygga ohälsa och olycksfall orsakade av arbetsmiljön. Vi hjälper våra anslutna företag med dessa lagstadgade hälsokontroller och utfärdar intyg om så kräver enligt arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2005:6.

Välkomna att kontakta oss för en förutsättningslös en dialog!