Välj en sida

De två blodprov man tar för att undersöka om man har en inflammation i kroppen är sänkan (SR) eller C-reaktivt protein (CRP). Om dessa värden är förhöjda tyder det på att man har en inflammation i kroppen. Man brukar dessutom upptäcka ett ökat antal vita blodkroppar vid en inflammation. Har man ett förhöjt värde under en längre period kan detta ha verkan på benmärgen så att den inte producerar tillräckligt med nytt blod.

Sänkan hör till våra allra äldsta blodprov. Idén till provet föddes 1917 i Sverige, där metoden några år senare utvecklades och togs i bruk bland patienter. En hög SR (sänka) ses vid flertalet sjukdomstillstånd och är tillsammans med symptom vägledning i diagnostisering. En hög SR är vanlig vid t.ex. reumatisk sjukdom, kanske särskilt vid reumatisk muskelinflammation och polymyalgia reumatica (PMR). Även en allvarlig sjukdom som njurcancer ger en sänka ofta över 100. Hög SR bör föranleda vidare utredning till dess man fått dess förklaring.

Sänkan erhålls genom att man låter blod, i vilket är tillsatt citrat som hindrar det från att koagulera, stå i ett högt och smalt rör i en timme. Under den tiden sjunker de röda blodkropparna mot rörets botten, medan det ovanför blodkropparna bildas en pelare av gulaktig blodplasma. Efter en timme mäter man plasmapelarens höjd. Antalet millimeter på pelaren är lika med sänkan.

C-reaktivt protein (CRP)

 

Analysbakgrund

Ett test av C-reaktivt protein (CRP) är ett blodprov som mäter mängden av ett protein som kallas C-reaktivt protein i blodet. C-reaktivt protein mäter generella nivåer av inflammation i kroppen. Vissa omständigheter gör att CRP-värdet förhöjs, vilket gör att det kan bli missvisande. Några av dessa är fysisk ansträngning (motion), spiral, graviditet, fetma.

Varför behöver man analysera provet?

Ett CRP prov görs av flera anledningar. Till och börja med görs det för att kontrollera om en infektion finns i kroppen efter ett kirurgiskt ingrepp. CRP stiger normalt inom 2 till 6 timmars operation och går sedan ned den tredje dagen efter operationen. Om CRP-nivåer förblir förhöjda tre dagar efter operationen kan en infektion vara för handen. Identifiera och hålla koll på infektioner och sjukdomar som orsakar inflammation, såsom cancer i lymfkörtlar (lymfom), sjukdomar i immunsystemet (bl.a. lupus), svullnad av blodkärl i huvud och hals, smärtsam svullnad av vävnader som kantar lederna (reumatoid artrit), svullnad och blödning i tarmarna (inflammatorisk tarmsjukdom) eller infektion av ett ben (osteomyelit). Kontrollera hur väl behandlingar fungerar, såsom behandling för cancer, eller för en infektion. CRP-nivåer går snabbt upp och blir sedan snabbt normala om patienten svarar på behandlingsinsatser.

Förhöjt värde

Höga nivåer av CRP orsakas av infektioner och många långvariga sjukdomar. Men ett CRP-test kan inte visa var inflammationen ligger eller vad som orsakar det. Andra tester behövs för att finna orsaken och platsen för inflammationen.

Låga värden

Låga värden eftersträvas normalt sett.

Sänka (SR)

 

Vad är sänka (SR)?

Sänkningsreaktion (SR eller sänkan) är en relativt enkel, och icke-specifik test som har använts under många år för att upptäcka inflammation i samband med tillstånd såsom infektioner, cancer och autoimmuna sjukdomar.

SR sägs vara en icke-specifik testet eftersom ett förhöjt resultat indikerar ofta förekomsten av inflammation men inte tala om hälsa läkare exakt där inflammationen är i kroppen eller vad som orsakar det. SR kan påverkas av andra villkor förutom inflammation. Av denna anledning används sänkan normalt tillsammans med andra tester, såsom C-reaktivt protein.

Varför behöver man analysera sänka (SR)?

Det finns många inflammatoriska tillstånd som kan detekteras med användning av detta test. Till exempel är den bra att göra när artrit misstänks orsaka inflammation och smärta i leder, eller när matsmältnings symtom misstänks vara orsakade av inflammatorisk tarmsjukdom.

Sänkningsreaktion är ett test som indirekt mäter graden av inflammation i kroppen. Testet faktiskt mäter graden av nedgången av erytrocyter (röda blodkroppar) från ett blodprov som har placerats i en lång, smal, vertikal tub. Resultaten rapporteras i millimeter klar vätska (plasma) som är närvarande vid den övre delen av röret efter en timme.

Inflammation är en del av kroppens immunsvar. Det kan vara akut, utvecklas snabbt efter t.ex. trauma, skada eller infektion, eller kan ske över en längre tid (kronisk) med tillstånd såsom autoimmuna sjukdomar eller cancer.

Förhöjt värde

Höga sedimenteringshastigheter kan orsakas av autoimmuna sjukdomar, cancer, kronisk njursjukdom, infektioner, lunginflammation, inflammatoriska sjukdomar, blindtarmsinflammation, inflammation i leder och blodkärl, inflammation i sköldkörteln (Graves sjukdom) eller graviditet.