Välj en sida

Testosteron är ett nyckelhormon som genomsyrar mannens hela liv och hälsa. Testosteronets effekt ses tydligt under puberteten då hormonet styr många av de förändringar som sker i kroppen, muskeltillväxt, sexualdrift, förmåga, kroppsbehåring etc. Symptom vid testosteronbrist kan vara minskad sexualdrift, minskad muskelmassa, nedstämdhet, energilöshet, depression, sömnstörningar och minskad arbetskapacitet, såväl psykiskt som fysiskt. Provet tas fastande på något av våra lab på morgonen mellan 07:00-10:00 (av fysiologiska orsaker) efter en natts vila.

Prostatan slutar aldrig växa hos män. Detta ger symptom hos tids nog, nästan alla män. Godartad prostataförstoring ger symptom genom att prostatan skapar ett tryck mot urinledaren, det ger urinvägsbesvär, täta trängningar, känsla av att man har svårt att helt tömma blåsan, efterdropp. Symptom är ofta smygande och mycket varierande i svårighetsgrad. Prostatacancer är även det en vanlig sjukdom hos män, symptomen liknar de vid godartad prostataförstoring men vid fallet cancer har sjukdomen även förmågan att sprida sig i kroppen vilket ger symptom även från andra organsystem. Prostatacancer ger dock långt ifrån alltid sådana symptom. Ofta växer den mycket långsamt och man hinner som man allt som oftast hinna avlida av hög ålder och hjärt- och kärlsjukdom innan prostatacancern hunnit bli allvarlig och livshotande.

Innan man tar PSA-testet rekommenderar vi att ni läser igenom Socialstyrelsens riktlinjer.

PSA-test

 

Analysbakgrund

Ett prostataspecifikt antigen-test (PSA) mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. PSA släpps in i en mans blod genom hans prostatakörtel. Friska män har låga mängder av PSA i blodet. Mängden PSA i blodet ökar normalt när en mans prostata förstoras med åldern. PSA kan öka på grund av inflammation i prostatakörteln (prostatit) eller prostatacancer. En skada, undersökning av ändtarmen eller sexuell aktivitet (utlösning) kan också kortsiktigt höja PSA-nivån. Att hitta prostatacancer tidigt och behandla det kan förhindra vissa hälsoproblem och minska risken för att dö i cancer. Men vissa behandlingar för prostatacancer kan orsaka andra problem, såsom att inte kunna styra urinering (inkontinens) eller erektionsproblem (erektil dysfunktion). Vissa män kan välja att inte utföra ett PSA-test eller behandla prostatacancer om det visar sig att de skulle ha sjukdomen. En äldre man som inte har några besvärande symtom på prostatacancer kan exempelvis välja att inte behandla cancern.

Varför behöver man analysera provet?

PSA-testet görs för att screena män för prostatacancer. Experterna är överens om att PSA-testning är inte rätt för alla män. Om ett PSA-test används för screening, är det oftast gjort för män äldre än 50 år eller för dem med hög risk för prostatacancer, såsom män med ärftliga anlag för prostatacancer. Eftersom andra vanliga medicinska tillstånd, såsom godartad prostataförstoring (BPH) och prostatit, kan orsaka höga PSA-nivåer, kan en prostatabiopsi göras om läkaren misstänker prostatacancer.

Det finns både i normal och patologisk prostatavävnad. PSA-värdet är korrelerat till mängden prostatavävnad. De högsta värderna ses vid metastaserande prostatacancer. I uppföljning av behandlade patienter med prostatacancer, kan ökningen indikera residiv. Vid prostatit kan värden upp till 40 – 50 µg/L ses. Dessa sjunker när inflammationsprocessen går tillbaka. Det är i ”gränsområdet” från 4 – 10 µg/L som risken för malignitet ses vid ökade värden. Normalt bör män under 50 år inte ha PSA över 2,5 µg/L, medan män över 70 år med benign hyperplasi mycket väl kan ha värden upp till 6,5 µg/L.

Mätning av PSA är ett hjälpmedel och svaret bör värderas mot problemställningen, kliniska fynd och ålder. Expertgrupper varnar för att använda PSA i opportunistisk screening, det bör vara ett subjektiv eller objektiv grund till undersökningen. Läkemedelsbehandling av benign prostatahyperplasi med Finasterid ger en reduktion prostatastorleken och därmed nedsatt PSA. PSA mellan 0,2 och 9,9 µg/L svaras ut med 1 decimal. PSA > 10 µg/L svaras ut utan decimal.

Förhöjt värde

Höga nivåer kan tyda på cancer, men det kan också finnas andra förklaringar. PSA-nivåer kan bli höga vid godartad prostataförstoring eller inflammerad prostata (prostatit). För att bekräfta en cancerdiagnos behövs ett transrektalt ultraljud (TRUS) och prostatabiopsi.

Innan man tar PSA-testet rekommenderar vi att ni läser igenom Socialstyrelsens riktlinjer.

Testosteron

 

Vad är testosteron?

Testosteron är det viktigaste könshormonet hos män. Den är ansvarig för de manliga fysiska egenskaperna. Även om det anses vara ett ”manligt” könshormon, så finns testosteron i blodet hos både män och kvinnor.

Produktionen av testosteron sker huvudsakligen i testiklarna hos män. Det produceras dessutom i binjurarna hos både män och kvinnor och i små mängder i äggstockarna hos kvinnor.

Hos män stimulerar testosteron utvecklingen av sekundära egenskaper såsom kön, inklusive utvidgningen av penis, tillväxt av kroppsbehåring, muskelutveckling och en fördjupning av rösten. Testosteron förekommer i stora mängder hos män under puberteten och i vuxna män för att reglera sexlusten och bibehålla muskelmassa. Hos kvinnor omvandlas testosteron till östradiol, det huvudsakliga könshormonet hos kvinnor.

Testosteronnivåerna skiljer sig mycket beroende på vilken tid på dagen det är. Testosteronnivåerna är i topp under de tidiga morgontimmarna (cirka 4:00 till 8:00), och de lägsta testosteronnivåerna sker på kvällen (cirka 16:00 till 20:00). Testosteronnivåerna påverkas också av andra anledningar där de t.ex. ökar efter fysiskt träning, men minskar med åldern.

Det finns dessutom andra faktorer som kan orsaka testosteronbrist hos män, och det är t.ex. alkoholism och leversjukdom. Det är till och med så att vissa läkemedel kan minska testosteronnivåerna, bortsett från testosteron- och steroidandrogener.

Många män strävar efter att bibehålla en så hög nivå av testosteron som möjligt, men det finns ett fall då man inte vill ha det. Vid fallet då man har blivit diagnostiserad med prostatacancer vill man sänka nivån av testosteron i och med att cancercellerna svarar på androgener, så många män med avancerad prostatacancer får läkemedel som sänker testosteronnivåer.

Varför behöver man analysera testosteron?

Testosteron tester används för att diagnostisera flera villkor hos män, kvinnor, flickor och pojkar. Testosteron prov användas för att utvärdera tillstånd såsom:

  • Försenad eller tidig pubertet hos pojkar
  • Minskad sexlust hos män och kvinnor
  • Erektil-dysfunktion hos män
  • Infertilitet hos män och kvinnor
  • Testikeltumörer hos män
  • Hypotalamus eller hypofys sjukdomar

Hos män kan ett testosterontest beställas vid misstanke infertilitet eller när en man har en minskad sexlust eller erektil-dysfunktion. Några symtom vid testosteronbrist är brist på skägg och kroppsbehåring, minskad muskelmassa, och utveckling av bröstvävnad (gynekomasti – ett symtom som gör att brösten på män växer och börjar påminna om kvinnobröst). Testosteronbrist har också satts i samband med, eller på grund av en större förekomst av bukfett, insulinresistens och ökad risk för kranskärlssjukdom.

Gällande puberteten så finns det skillnader från individ till individ om när puberteten börjar. Men i allmänhet sker det vid 10 års ålder. Några symptom på försenad pubertet kan omfatta:

  • Försenad utveckling av muskelmassa
  • Brist på djupare röst eller tillväxten av kroppsbehåring
  • Långsam eller fördröjd tillväxt av testiklarna och penis

Hos kvinnor kan testosterontest göras när en kvinna har oregelbunden eller inga menstruationer, har svårt att bli gravid, eller tycks ha maskulina egenskaper, såsom manligt håravfall, och/eller en låg röst.

Förhöjt värde av testosteron

Höga värden ses vid testosteronbehandling, hormonproducerande tumörer och hos kvinnor även vid kongenital binjurebarkshyperplasi. Hos kvinnor med hirsutism finns förhöjt testosteron i 1/3 av tillfällena. Den vanligaste orsaken är polycystisk ovarialt syndrom där både testosteron och LH är lätt förhöjt. Testosteronvärden över 5-6 nmol/L hos kvinnor ge misstanke på ovarialtumör.

Låga värden av testosteron

Låga värden av testosteron kan ses vid sjukdom i testiklar (primär gonadinsufficiens) eller vid sviktande gonafotropinproduktion (sekundär gonadinsufficiens). I det första fallet vill LH vara högt i det andra lågt.