Välj en sida

Över 400 000 svenskar är diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln. Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet på framsidan av halsen. Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen, och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra.

T4 är ett hormon som verkar som kroppens gaspedal och stimulerar ämnesomsättning, energinivå och det allmänna välbefinnandet. TSH är den metaforiska foten som trycker på gasen(T4). Vanligtvis kan sköldkörtelsjukdom drabba kvinnor i större utsträckning än hos män. Vid underfunktion, alltså för lite gas, ses låga T4 värden och höga TSH på provresultaten. Trötthet, frusenhet och viktuppgång är då vanliga symptom. Vid det omvända, alltså en överproduktion av sköldkörtelhormon, höga T4 värden blir resultatet den omvända, inre oro, stresskänsla, hjärtklappning, svettningar, allmän sjukdomskänsla och viktnedgång är ofta symptomen som föranleder testning. Sjukdomarna debuterar ofta under eller efter graviditet samt i medelålder.

T3 Fritt (Trijodtyronin)

 

Vad är T3 (Trijodtyronin)?

Trijodtyronin (T3) är ett av två stora hormoner som produceras av sköldkörteln, ett liten fjärilsformat organ som ligger platt över luftstrupen vid basen av halsen. Det andra stora sköldkörtelhormonet kallas tyroxin (T4) och tillsammans hjälper till att kontrollera den hastighet med vilken kroppen använder energi. Nästan alla av T3 (och T4) som finns i blodet är bundet till protein. Resten är fri (obunden) och är den biologiskt aktiva formen av hormonet.

T3 och T4 produktion regleras av ett komplext system. När blodnivåerna av sköldkörtelhormon minskar, frisätter hypotalamus tyrotropin, som stimulerar hypofysen och säger till att producera och frisätta tyroidstimulerande hormon (TSH). TSH stimulerar sedan sköldkörteln att producera fler sköldkörtelhormoner. Den största andel hormoner som produceras är T4. Detta hormon är relativt inaktiv, och det omvandlas till T3 i levern och andra vävnader.

Om sköldkörteln producerar för stora mängder av T4 och T3, innebär det att den drabbade personen kan ha symptom som tyder på hypertyreos, såsom nervositet, skakningar i händerna, viktminskning, sömnlöshet, och svullnader runt torra, irriterade ögon. I vissa fall kan personens ögon inte röra sig normalt och de kan tyckas vara stirriga. I andra fall kan ögonen verka bukta.

Om sköldkörteln producerar för lite sköldkörtelhormoner, så kan personen ha tecken och symtom förknippade med hypotyreos och en långsammare metabolism, viktökning, torr hud, trötthet och förstoppning. Blodnivåerna av sköldkörtelhormon kan vara låg eller hög på grund av sköldkörteldysfunktion eller på grund av otillräcklig eller överdriven TSH produktion i samband med en störning i hypofysen.

De vanligaste orsakerna till sköldkörteldysfunktion är relaterade till autoimmuna sjukdomar. Graves sjukdom orsakar hypertyreoidism, men det kan också orsakas av exempelvis sköldkörtelcancer, eller överdriven produktion av TSH. Effekten av detta kan detekteras och övervakas genom mätning av fritt T3.

Analysbakgrund

En fri trijodtyronin (fritt T3) test används för att bedöma sköldkörtelfunktion. Det beställs främst för att kunna diagnostisera hypertyreos och kan beställas för att hjälpa till att övervaka behandling av en person med en känd sköldkörtelsjukdom.

Man gör ofta T3 provet som en del av en utredning när en person har symptom som tyder på hypertyreos, speciellt om den fria T4 nivån inte är förhöjd.

Ökad eller minskad sköldkörtelhormon resultat tyder på att det finns en obalans mellan kroppens krav och leverans av hormoner, men det talar inte om exakt vad som orsakar överskottet eller bristen.

När någon är sjuk, minskar kroppens produktion av T3 från T4. De flesta människor som är sjuka nog att vara i sjukhuset kommer att ha en låg T3 eller fritt T3-nivå.

Förhöjda värden

Höga värden av fritt T3 ses tidigt vid hypertyreos medan koncentrationen kan vara normal länge vid hypotyreos, tack vare ökad omvandling från T4. Vid graviditet eller östrogentillförsel (t.ex. p-piller), då koncentrationen av TBG och total T3 är ökad, är koncentrationen av fritt T3 oförändrad.

Låga värden

Låga värden ses sent vid hypotyreos samt vid svår allmänsjukdom pga. en minskad omvandling från T4. Obs! Referensintervall kan skilja sig vid graviditet.

T4 Fritt (Tyroxin)

 

Analysbakgrund

Tyroxin (T4) och trijodotyronin (T3) bildas och lagras i sköldkörteln, inbyggda i tyreoglobulin. Analys av fritt T4 är ett förhållandevis okänsligt mått på thyreoideafunktionen. TSH är ett mycket känsligt mått på förekomst av fritt thyreoidahormon och en tvåfaldig ändring i fritt thyreoideahormon motsvaras av en hundrafaldig ändring av TSH-koncentrationen.

Varför behöver man analysera provet?

Fritt T4 skall därför ses som ett komplement till TSH i syfte att bedöma graden av hypo/hyperthyreos. Kombination TSH- T4, fritt behövs också för att upptäcka fall av hypofys/hypothalamus insufficiens, då har man låg, normal eller lätt förhöjd koncentration av TSH och samtidigt lågt fritt T4. Fritt T4 rekommenderas för terapievaluering med thyreostatika då låga TSH-värden är att förvänta under månader till år efter insatt behandling. OBS! Referensvärden kan skilja under graviditet.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid hypertyreos. Oftast ses värden vid övre referensgränsen vid adekvat behandling av hypotyreos.

Låga värden

Låga värden ses vid hypotyreos. I sällsynta fall kan en patient ha låga värden p.g.a. cirkulerande antikroppar mot tyroxin. Låga värden kan ses från och till i graviditetens sista trimester utan att det föreligger hypotyreos.

TSH (Tyreoideastimulerande hormon)

 

Analysbakgrund

Sköldkörteln är ett organ som är placerad under hjärnan bakom ens sinushålrum, strax under struphuvudet och utmed sidorna på luftstrupen. Sköldkörtelns hormoner går direkt ut i blodet och påverkar ämnesomsättningen. De flesta har en välfungerande sköldkörtel, men ca 5 % av befolkningen lider av olika sköldkörtelsjukdomar. Dessa sjukdomar beror på en över- eller underaktiv produktion av hormoner.

Gällande TSH så produceras det av hypofysen. Den berättar för sköldkörteln att skapa och släppa ut sköldkörtelhormoner i blodet. Det är alltså en del av kroppens respons för att upprätthålla stadiga mängder av sköldkörtelhormon tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) i blodet för att hjälpa till att kontrollera hastigheten som kroppen använder energi.

En TSH analys kan beställas med jämna mellanrum, framförallt när en individ behandlas för en sköldkörtelsjukdom. I de fall där ens dos av sköldkörtelmedicin har justerats så är det rekommenderat att vänta mellan 6-8 veckor innan du testar TSH nivån igen. Testar man innan den tidsperioden så kan man inte fastställa medicinens effekt på sköldkörteln.

Varför analyserar man TSH (Tyroidstimulerande hormon)?

Ett TSH-test mäter mängden av tyroidstimulerande hormon (TSH) i blodet. Det finns flera skäl till varför man bör analysera sina TSH nivåer. Den övergripande anledningen är helt enkelt för att undersöka om sköldkörteln fungerar som den ska. Fungerar inte sköldkörteln som den ska så innebär det att man antingen har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) eller en överaktiv sköldkörtel (hypertyreos).

Lider man av hypotyreos blir man ofta påverkad av symptom såsom viktökning, trötthet, förstoppning, en känsla av att vara kall, eller täta menstruationer. Har man hypertyreos orsakar det mer eller mindre motsatta symptom från en underaktiv sköldkörtel såsom viktminskning, snabb puls, diarré, en känsla av att vara varm, eller oregelbundna menstruationer.

Lider man av någon av dessa symptom så kan en TSH analys avgöra vad det beror på, antingen att sköldkörteln är skadad, eller om man t.ex. har problem med hypofysen eller hypotalamus. Dessutom är det bra att undersöka ens nivåer för att förstå om ens behandling för hypotyreos eller hypertyreos fungerar via sköldkörtelmedicin, kirurgi, eller strålningsterapi.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid primär hypothyreos.

Låga värden

Låga värden ses vid hyperthyreos och vid hypofyssvikt.